Burmistrz Gminy

Strona główna Samorząd Burmistrz Gminy

Burmistrz Gminy Paczków

mgr Artur Rolka

Wybrany na Burmistrza Gminy Paczków w Wyborach Samorządowych 2014, zaprzysiężony 8 grudnia 2014 r. 

Do zakresu zadań Burmistrza Gminy Paczków należy m.in.:

 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
 •  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 • sprawowanie nadzoru nad jednostkami, zakładami budżetowymi, spółkami i instytucjami kultury Gminy,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 • wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Burmistrz Gminy Paczków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-15:00.

Kontakt z Burmistrzem Gminy Paczków:

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
tel. (77) 431 67 91, fax
(77) 544 90 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Zastępca Burmistrza Gminy Paczków

mgr Robert Piegza

Do zakresu zadań Burmistrza Gminy Paczków należy m.in.:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 • określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • reprezentowanie Gminy podczas uroczystości i oficjalnych spotkań, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 • udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 • współdziałanie z Radą Miejską w Paczkowie, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy.

Kontakt z Zastępcą Burmistrza Gminy Paczków:

Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
tel. (77) 431 67 91, fax
(77) 544 90 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

 

Otwórz