Burmistrz Gminy

Strona gwna Samorzd Burmistrz Gminy

Burmistrz Gminy Paczkw

mgr Artur Rolka

Wybrany na Burmistrza Gminy Paczkw w Wyborach Samorzdowych 2014, zaprzysiony 8 grudnia 2014 r. 

Do zakresu zada Burmistrza Gminy Paczkw naley m.in.:

 • prowadzenie biecych spraw Gminy,
 • reprezentowanie Urzdu na zewntrz,
 • wydawanie przepisw wewntrznych,
 • podejmowanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osb do podejmowania tych czynnoci,
 • wykonywanie uprawnie zwierzchnika subowego wobec wszystkich pracownikw Urzdu oraz kierownikw jednostek podlegych,
 •  sprawowanie bezporedniego nadzoru nad powierzonymi komrkami organizacyjnymi Urzdu zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 • sprawowanie nadzoru nad jednostkami, zakadami budetowymi, spkami i instytucjami kultury Gminy,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komrki organizacyjne Urzdu oraz jego pracownikw,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • przyjmowanie interesantw w sprawach skarg i wnioskw,
 • przyjmowanie ustnych owiadcze woli spadkodawcy,
 • upowanianie innych pracownikw Urzdu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie owiadcze o stanie majtkowym zgodnie z zapisami ustawy o samorzdzie gminnym,
 • wykonywanie innych zada zastrzeonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchway Rady,
 • wykonywanie zada szefa obrony cywilnej Gminy,
 • wykonywanie zada zarzdzania kryzysowego na terenie Gminy zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym.

Burmistrz Gminy Paczkw przyjmuje interesantw w kady poniedziaek w godzinach 12:00-15:00.

Kontakt z Burmistrzem Gminy Paczkw:

Urzd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczkw
tel. (77) 431 67 91, fax
(77) 544 90 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Zastpca Burmistrza Gminy Paczkw

mgr Robert Piegza

Do zakresu zada Burmistrza Gminy Paczkw naley m.in.:

 • wykonywanie zada powierzonych przez Burmistrza,
 • okrelanie zada merytorycznych nadzorowanych komrek organizacyjnych Urzdu,
 • sprawowanie bezporedniego nadzoru nad powierzonymi komrkami organizacyjnymi Urzdu zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upowanie udzielonych przez Burmistrza,
 • skadanie owiadcze woli w imieniu Gminy, w zakresie udzielonych penomocnictw,
 • przyjmowanie interesantw w sprawach skarg i wnioskw,
 • reprezentowanie Gminy podczas uroczystoci i oficjalnych spotka, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 • udzielanie wywiadw i informacji dotyczcych Gminy, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 • wspdziaanie z Rad Miejsk w Paczkowie, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a take komrkami organizacyjnymi Urzdu,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy.

Kontakt z Zastpc Burmistrza Gminy Paczkw:

Urzd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1, 48-370 Paczkw
tel. (77) 431 67 91, fax
(77) 544 90 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

 

Otwórz