Start

Strona gwna

 1. Serwis www.paczkow.pl nie zbiera w sposb automatyczny adnych informacji, z wyjtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane s w celu:

 • dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglnoci pliki te pozwalaj rozpozna urzdzenie Uytkownika Serwisu i odpowiednio wywietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;
 • utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki ktrej Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stae" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). "Stae" pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.

W ramach Serwisu stosowane s nastpujce rodzaje plikw cookies:

 • "niezbdne" pliki cookies, umoliwiajce korzystanie z usug dostpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajce pliki cookies wykorzystywane do usug wymagajcych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies suce do zapewnienia bezpieczestwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduy w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnociowe" pliki cookies, umoliwiajce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umoliwiajce "zapamitanie" wybranych przez Uytkownika ustawie i personalizacj interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z ktrego pochodzi Uytkownik, rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umoliwiajce dostarczanie Uytkownikom treci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

W wielu przypadkach oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych plikw cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeglnoci w taki sposb, aby blokowa automatyczn obsug plikw cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika Serwisu. Szczegowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plikw cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, e ograniczenia stosowania plikw cookies mog wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mog by rwnie przez wsppracujcych z operatorem Serwisu reklamodawcw oraz partnerw.

Wicej informacji na temat plikw cookies dostpnych jest w sekcji ?Pomoc? w menu przegldarki internetowej.


 
Otwórz