Kino "Kopernik"

Strona gwna Kultura Kino "Kopernik"

Kino "Kopernik" w Paczkowie czy w sobie urok kameralnych sal kinowych z aktualnym repertuarem filmowym. 

Historia paczkowskiego kina siga 1936 roku, kiedy to przy ulicy Piastowskiej (wwczas Gartenstrasse) zostao otwarte Kino "Deli". Po wojnie obiekt przemianowano na Kino "Kopernik" i ta nazwa obowizuje do dzi.

Do wrzenia 1990 r. Kino "Kopernik" podlegao Okrgowej Instytucji Rozpowszechniania Filmw. Z chwil likwidacji tej instytucji "Kopernik" zosta przekazany Orodkowi Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Kino posiada:

  • 333 miejsca na widowni,
  • aparatur projekcyjn 35 mm,
  • dwik - Dolby Stereo Surround.

Propozycje repertuarowe kina staraj si zaspokoi potrzeby rodowiska i kinomanw. Filmy najnowsze - premierowe, w miar moliwoci wywietlane s na bieco - wyranie nie ustpuj projekcjom w duych miastach.
Oprcz seansw popoudniowych organizowane s seanse zbiorowe dla dzieci przedszkolnych, szk podstawowych, modziey szk rednich w godzinach porannych. Kino "Kopernik" jest rwnie miejscem organizacji wystaw, imprez dla dzieci, kabaretw, niewielkich koncertw, recitali czy wykadw.

Od 2004 roku Orodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie organizuje jesieni Paczkowski Festiwal Filmowy. Pierwsze cztery edycje powicone byy przede wszystkim kinematografii naszych poudniowych ssiadw, Czechw - Festiwal zawiera wwczas w swej nazwie podtytu "Spotkanie z kinem czeskim".
W 2009 roku podczas Festiwalu zaprezentowane zostay filmy z rnych krajw - impreza zostaa przemianowana na "Filmow Panoram wiata".
O szczegach na temat Festiwalu poczyta mona na stronie internetowej www.paczkow.eu.

Kino "Kopernik"
ul. Piastowska 3
48-370 Paczkw
tel.
(77) 431 63 63
www.paczkow.eu


Otwórz