Wirtualny spacer - Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Strona główna Dla Turystów Wirtualny spacer - Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza wszystkich turystów do skorzystania z Wirtualnego Spaceru, który powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie. Projekt Wirtualne Zwiedzanie Lokalnych Obszarów Turystycznych współfinansowany jest ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Chcesz skorzystać z Wirtualnego Spaceru? WejdĽ w link tutaj. Zapraszamy!

 

OtwĂłrz