Zarządzanie kryzysowe /OC

Strona główna Dla Mieszkańców Zarządzanie kryzysowe /OC

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Urząd Miejski w Paczkowie
adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
Tel./Fax (77) 431 62 24 wew. 190
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego:
?  Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
?  Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Gminy wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
?  Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania (reagowania) kryzysowego na obszarze miasta.
?  Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.


Obrona cywilna:
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
 

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
2. organizowanie ewakuacji ludności,
3. przygotowanie budowli ochronnych,
4. zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
5. zaciemniania i wygaszanie oświetlenia,
6. organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
7. udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
8. walkę z pożarami,
9. przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
10. ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
11. organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
12. zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji,
13. doraźne przywracania działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
14. doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
15. doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.
Zadania w czasie pokoju obejmują:
1. działalność planistyczną i prace organizacyjne,
2. działalność szkoleniową i upowszechniająca w zakresie problematyki obrony cywilnej,
3. przygotowanie ludności  do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.
 
Zasady zachowania się mieszkańców Gminy Paczków w sytuacjach zagrożeń (kliknij):

- Powódź 

- Pożar

- Śnieżyca

- Upały

- Wichura

- Czad

- Skażenie promieniotwórcze

- Katastrofa budowlana 

- Gradobicie

 

PORADNIK - PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ 

Ewakuacja - co robić?

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Paczków

 

Numery alarmowe:

  • POLICJA - 997 / Paczków - tel. (77) 439 04 45
  • STRAŻ POŻARNA - 998 / Paczków - tel. (77) 431 65 65
  • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 / Paczków - tel. (77) 431 62 22
  • z telefonu komórkowego - 112

Ważne linki internetowe:

Aktualna prognoza pogody dla Paczkowa tutaj.


 

 
OtwĂłrz