Policja - nasi dzielnicowi

Strona gwna Dla Mieszkacw Policja - nasi dzielnicowi

Komisariat Policji w Paczkowie

ul. Mickiewicza 11, 48-370 Paczkw
tel. (77) 439 04 45
fax (77) 439 04 44

Dzielnicowy ma za zadanie pomaga, chroni i suy pomoc.

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu, bo to on - jako pierwszy - ma bezporedni kontakt z mieszkacami. Moesz si do niego zwrci, nie tylko zgaszajc przestpstwo lub wykroczenie ale take z prob o rad albo niektre informacje prawne.

Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczestwa i porzdku publicznego. Zajmuje si take problemami zwizanymi z przemoc w rodzinie, chuligastwem. Suy wsparciem ofiarom przestpstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, czsto po zakoczeniu sprawy interesuje si ich dalszym losem. Jest realizatorem programw profilaktycznych dla modziey dotknitej przemoc. W szkoach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogw szkolnych, uczniw i ich rodzin.  

Dzielnicowy to policjant, ktry czuwa nad bezpieczestwem mieszkacw. Poniej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, ktrzy peni sub w twoim rejonie.

Kontakt z dzielnicowymi:

Komisariat Policji w Paczkowie

ul. Mickiewicza 11, 48-370 Paczkw

tel. (77) 439 04 45, fax. (77) 439 04 44 

 Kierownik rewiru dzielnicowych - asp.sztab. Mariusz Kubacki - tel. (77) 439 04 51

Dzielnicowi:

 sier. Mariusz Anto, tel. (77) 439 04 50, 514818473

PACZKW - ulice: Akacjowa, Bartosza, Daszyskiego, Grska, Klonowa, Kotaja, Kocielna, Kociuszki, Krasiskiego, Kwiatowa, 3-Maja, Narutowicza, Ogrodowa, Piastowska, Plater, Rynek, Rana, Sikorskiego, Soneczna, Sowackiego, Spacerowa, Staszica, Wesoa, Widokowa, Winiowa, Wrocawska.

sier. sztab. Bogumi Dbrowski, tel. (77) 439 04 50

PACZKW - ulice: Armii Krajowej, Chrobrego, Dbrowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Krtka, 1-Maja, Mickiewicza, Miodowa, Miraszewskiego, Myska, Moniuszki, Mostowa, Norwida, Okrzei, Pocztowa, Polna, Poniatowskiego, Prusa, Radomska, Reymonta, Sienkiewicza, Witosa, Wojska Polskiego, Wyspiaskiego, Zawadzkiego, eromskiego.

m. asp. Sawomir Walczy, (77) 439 04 50, 514818462

PACZKW - ulice: Cisiecka, Dworcowa, Grnicza, Jagielloska, Kolejowa, Robotnicza, Skadowa, Sobieskiego,
GMINA - wsie: Dziewitlice, Frydrychw, Gocice, Kamienica, Kozielno, Lisie Kty, Stary Paczkw, cibrz, Trzeboszowice, Ujedziec, Unikowice, Wilamowa.

Wykaz dzielnicowych wraz z rejonami subowymi oraz telefonem kontaktowym znajduje si take na tablicy informacyjnej w KP Paczkw. W razie nieobecnoci konkretnego dzielnicowego, interesantw przyjmuje dzielnicowy penicy w danym dniu dyur, kierownik rewiru dzielnicowych lub zastpca komendanta. 


Otwórz