Razem przeciwko likwidacji gimnazjów!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Razem przeciwko likwidacji gimnazjów!

Burmistrz Gminy Paczków popiera akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowaną przeciwko likwidacji gimnazjów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego powołał szeroką koalicję środowisk na rzecz utrzymania w systemie oświaty gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów!

Zapowiedź minister edukacji Anny Zalewskiej o powrocie do ośmioklasowej podstawówki i czteroletnich liceów wywołała burzę w całej Polsce. Dyrektorzy paczkowskich gimnazjów są  również przeciwni ?wygaszaniu? ich placówek.

Od kilku tygodni grono pedagogiczne Gimnazjum Publicznego w Paczkowie spotyka się z Burmistrzem Arturem Rolką w związku z decyzją MEN o ?wygaszaniu gimnazjów?. 

Nauczyciele zgodnie z paczkowskimi samorządowcami twierdzą, że likwidacja gimnazjów po szesnastoletnim okresie ich funkcjonowania w systemie to krok nieodpowiedzialny. Nie rozwiąże istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia  oraz niepokój zarówno wśród rodziców uczniów, jak i organów prowadzących oraz pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

Krytykowany przez wielu system edukacji - szkoły gimnazjalnej funkcjonujący od 16 lat, przystosował kadrę pedagogiczną poprzez kosztowne kursy i szkolenia do pracy z młodzieżą w często nazywanym ?trudnym wieku dojrzewania?. Z roku na rok podnosząc wyniki w nauce i ograniczając budzące zastrzeżenia zachowanie wśród młodzieży gimnazjalnej. W minionej dekadzie według ?The Economist? Polska osiągnęła znaczący wzrost poziomu edukacji.

Zapowiadane zmiany spowodują także znaczne zwiększenie kosztów po stronie gminy, przy realizacji tzw. wygaszania szkoły gimnazjalnej. Przez trzy lata od daty rozpoczęcia wygaszania będzie malała liczba uczniów gimnazjum, a w ślad za tym gmina otrzyma mniejszą subwencję, natomiast koszty stałe np. utrzymanie minimalne budynku i personelu pomocniczego pozostaną na niezmiennym poziomie.

Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w działania Związku Nauczycielstwa Polskiego, pierwszym krokiem będzie wsparcie prowadzonej przez nich akcji zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie. Jeżeli jesteś za utrzymaniem obecnego ustroju szkolnego, podpisz się pod petycją ZNP tutaj.  Dziękujemy!
 

OtwĂłrz