Statut Gminy

Strona główna Samorząd Statut Gminy

Statut Gminy Paczków został uchwalony 4 września 2003 roku.

Statut określa:

  • ustrój Gminy Paczków,
  • zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Paczków
  • oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej,
  • zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
  • zasady dostępu obywateli do dokumentów organów gminy i sposobów korzystania z nich.

Dokumenty do pobrania:

Otwórz