Mury obronne z XIV w.

Strona gwna O Paczkowie Zabytki i atrakcje Mury obronne z XIV w.

Bardzo dobrze zachowane redniowieczne mury obronne, miejscami wysokie na 7 metrw, zbudowane z kamienia amanego, otaczaj miasto regularnym owalem o dugoci 1200 metrw. To wanie dziki murom obronnym Paczkw znany jest jako ?Polskie Carcassonne?.

Dawniej mury sigay 9 metrw. W ich cigu osadzone byy baszty upinowe, z ktrych do dzi przetrwao 19 (dawniej byo ich 24). Ich wygld jest rny - niektre sigaj wysokoci murw obronnych, inne wyranie je przewyszaj. W wielu z nich dobrze zachoway si liczne otwory strzelnicze.

W 1429 r. mury i baszty, z uwagi na zy stan techniczny, czciowo zburzono. Zostay one odbudowane na pocztku XVI w. - odtworzono wwczas krenela, a kurtyn murw ozdobiono fryzem arkadkowym. W tym samym czasie za fos, w odlegoci ok. 10 m dostawiono drugi, zewntrzny mur o wysokoci 4 m. Ta dodatkowa fortyfikacja wyposaona bya w liczne stanowiska artyleryjskie, ale nie stanowia penego piercienia - biega najprawdopodobniej po pnocnej stronie, od Wiey Kodzkiej do baszty upinowej znajdujcej si midzy Wie Wrocawsk i baszt Nysk.

Naprawy i gruntownego uporzdkowania miejskich fortyfikacji dokonano w XIX wieku. W 1846 r. zburzono pozostaoci muru zewntrznego, a rok pniej rozebrano budynki i mosty bramne oraz zasypano fos miejsk, tworzc na jej miejscu planty miejskie.

Dla poprawy komunikacji w drugiej poowie XIX wieku przebito cztery nowe przejcia w murze: w 1870 r. u wylotu ulic Sowackiego, Piastowskiej i E. Plater, a w 1873 roku take ulicy Kotaja.

Rozbirka kolejnych fragmentw murw zwizana bya z budow gimnazjum przy ul. Kotaja i rozbudow szkoy przy ul. Kocielnej. Wrd zburzonych odcinkw znalazo si te pi baszt. Prace przy fortyfikacjach trway do pocztku XX w. Odtworzono wtedy przejazd bramny przy Wiey Kodzkiej, pniej rwnie Wrocawskiej (1921).

Otwórz