Kamienice w Rynku

Strona gwna O Paczkowie Zabytki i atrakcje Kamienice w Rynku

Zabudowa Rynku utrzymana jest w dawnych proporcjach i ukadach budynkw. Rynkowe kamienice reprezentuj styl renesansowy, barokowy, klasycystyczny, a nawet gotycki. Najstarsze z nich pochodz z ok. 1500 roku.

To wanie w XVI wieku mieszkacy Paczkowa zaczli zamienia swoje drewniane domy na budynki murowane. Kilka rynkowych kamienic po dzi dzie, mimo wielokrotnych zmian, zachowao renesansowe ksztaty. Miejska architektura centrum Paczkowa jest spjna, ale nacechowana zauwaalnym brakiem przepychu.

Do przebudowy domw mieszkacw Paczkowa skaniay nie tylko zniszczenia spowodowane poarami, ale take inne czynniki. Gdy zaistniaa potrzeba powikszenia powierzchni mieszkalnej, budynek nadbudowywano o kolejne kondygnacje i zmieniano ukad wewntrzny. Przyczyn przeksztace bya rwnie zmieniajca si moda. W takim przypadku prace ograniczay si zwykle do nadania fasadzie nowej stylistyki - dziki temu zachoway si elementy starszej zabudowy, gwnie na poziomie piwnic i przyziemia.

W centrum Paczkowa dominuj kamienice XVII i XVIII-wieczne oraz domy przebudowane w XIX wieku w stylu klasycystycznym, historyzujcym lub eklektycznym.  Nie brakuje te budynkw z wczeniejszych epok. Zabudowa kameralnego rynku stanowi przekrj niemal wszystkich stylw, a spacer uliczkami Paczkowa moe sta prawdziw lekcj historii architektury. Szczeglnie warte uwagi s: dom nr 35 oraz 25 (zbudowane odpowiednio w 1560 r. i w 1600 r.) - ten drugi posiada trjosiow fasad, z bogato zdobionymi szczytami zachowanymi w niezmienionej formie oraz oknami, ktre zachoway profilowane obramienia okienne.

Do najcenniejszych zabytkw zabudowy paczkowskiego rynku naley m.in. okazay dom przy Rynku 33, gdzie zachowao si gwiedziste gotyckie sklepienie czteroprzsowego przyziemia. 

Kamienice bloku rdrynkowego (poza pniejsz nr 11) powstay w XVII w., przypuszczalnie z wykorzystaniem pozostaoci murw wczeniejszych domw. Dom nr 3 pokryty jest dekoracj sgraffitow. Formy barokowe, przejawiajce si zwykle w wykroju szczytu, zachoway m.in. domy nr 17 i 48. Na tyach barokowej kamienicy nr 22 dziaa browar. W szczycie dekoracyjnie opracowanej fasady domu nr 36 umieszczono inicjay waciciela, ktre aktualizowano przy jego zmianie.

W XIX w. powstay kamienice o fasadach historyzujcych, zwieczonych attyk (np. Rynek 9, 14, 15, ul. Narutowicza 2), pokrytych boniowaniem i sztukateriami. Bogat dekoracj fasady, w tym czciowo zachowan ozdobn stolark okienn ma kamienica na rogu Rynku i ul. E. Plater.

Na uwag zasuguje rwnie narona przyrynkowa kamienica nr 55 z 1870 r. Na pocztku XX w. znajdowaa si tu gospoda Pod zotym krzyem (Gasthaus zum Goldenen Kreuz), w latach 20. Hotel Sachs, nastpnie Hotel Wolf . Gospoda miecia si take w innym przyrynkowym domu z pocz. XIX w. (Rynek 50): Gasthof zum Rautenkranz.Wieczy j naczek z charakterystycznym motywem soca.

Otwórz